2009. június 3., szerda

Egykori gazdász diákunktól búcsúzunk

Az iskolai ballagás napján 2009. május 2-án vettek végső búcsút Dr. Kiss A. Sándor vegyésztől.

Dr. Kiss A. Sándor az 1922-ben alapított orosházi mezőgazdasági középiskola diákja volt. Abba a legendás gazdászosztályba járt, akik 1943-ban tettek érettségit, osztályfőnökük Holecska Gyula volt.
Emlékére álljon itt néhány részlet Kiss István cikkéből, mely 2001-ben, Dr. Kiss A. Sándor 75. születésnapja alkalmából jelent meg a Magyar Kémikusok Lapjában.

Sághi Kiss András, törökverő katona, aki 1656-ban kapta a nemességet, a vezekényi csatában tanúsított vitézségéért nem gondolta, hogy egy késői utóda, a magnézium biokémiájának "megszállott" kutatója lesz. Hogyan is gondolhatta volna, amikor a magnéziumot, illetve annak első vegyületét, a magnézium-szulfátot, csak 1695-ben ismerte fel Grew az angliai Epson város keserű vizében, míg a fém magnéziumot csak 1831-ben állította elő Bussy.
A törökverő vitéz utóda, Kiss A. Sándor Orosházán 1925. szeptember 9-én született, [...] Édesapja Kiss András, a jó nevű kőművesmester, édesanyja Fazekas Etelka volt, mindannyian ősi evangélikus család tagjai. Nevében az "A" betű az ősi András névre utal.
Az ifjú Kiss az iskoláit az ororházi evangélikus elemi és az állami polgári iskolákban végezte, illetve a mezőgazdasági középiskolában érettségizett 1943-ban.
[...]
A polgári iskolában Vidor tanár úr szerettette meg vele a kémiát, majd a mezőgazdasági iskolában Gulyás tanár úr asszisztenseként segédkezett a kísérletek bemutatásában. Ettől kezdve szeretett volna vegyész lenni. Ez akkor csak álom volt, mert abban az időben csak gimnáziumi érettségivel lehetett valaki vegyészhallgató. Így aztán 1943 őszén a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Műegyetem) Mezőgazdasági és Állatorvosi Karára iratkozott be.
[...]
A vegyészi pálya akkor nyílt meg előtte, amikor különbözeti vizsgával megszerezte a gimnáziumi érettségit is. Így aztán 1946-ban beiratkozott a Szegedi Tudományegyetemre mint "újrendszerű vegyész".
[...]
Az egyetem elvégzése után, Szabó akadémikus ajánlásával a Veszprémi vegyipari Egyetem Analitikai Tanszékére nevezték ki tanársegédnek.
[...]
1955-ben Keresztes Mátyás főmérnök, a nitrogénipar nagy öregje meghívására elfogadta a Borsodi Vegyikombinát (Kazincbarcika) központi laboratóriumának vezetését.
1971-ben Vittel-ben (Franciaország) tartott I. Nemzetközi Magnézium Szimpoziumon figyelt fel növénybiokémiai kutatásaira Durlach professzor.[...] Durlach professzor előadásában többek között ezeket mondotta: "a magnéziumos növénybiokémiai kutatás elkezdője és megteremtője Kiss A. Sándor, magyar kutató volt."
[...]
1987-ben, 62 éves korában nyugdíjba ment,[...] Munkásságát 2 önálló és 5 társszerzős könyv (magyar és angol nyelven), több mint 300 dolgozat és 7 szabadalom mutatja.
A Magyar Kémikusok Egyesületének 1949-től tagja. 1989-ben az Egyesület égisze alatt létrehozta a Magyar Magnézium Társaságot,[...]
Többször volt kandidátusi értekezés bírálója, vizsgabizottsági tag."

Utolsó éveiben Szegeden élt Dr. Kiss A. Sándor professzor. 2002-ben jelent meg első könyve a legendás gazdászosztály tanárairól és diákjairól Osztályfőnök Úr tisztelettel jelentem...! címmel, Régi történetek egy középiskola életéből alcímmel. Ezt követte az Érettségi után Élet és kortörténetek némi humorral körítve, az Orosházi Mezőgazdasági Középiskola gazdászainak életútján át, 1943-2003.
Mi orosháziak címmel 4 kötet készült el, az ötödik írásán fáradozott, amikor rövid betegség után elhunyt.
Iskolánk büszke rá, hogy egykori diákja ilyen gazdag életutat, értékes tudományos pályát futhatott be. Meghajtott fővel mi is búcsúzunk...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése